پودری
مایع
گرانول

پلت-PELET

ارگومیکس 4-3-4

ORGOMIX

پلت مرغی ارگومیکس اولین محصول شرکت کود پوش صحرا است که طی سالیان گذشته یکی از موفق ترین محصولات این گروه تولیدی می باشد.این محصول یک فرآورده طبیعی و بیولوژیک است که متشکل از کود مرغی و موادمعدنی شامل عناصر ماکرو 4 درصد ازت، 3 درصد فسفر ، 4 درصد پتاسیم و 5 درصد گوگرد و عناصر میکرو می باشد و بر اساس بالاترین استانداردهای روز جهان تولید شده است. این ترکیب بهبود ساختمان و بافت خاک شده، با کاهش pH و EC شرایط را برای جذب حداکثری کلیه عناصر از خاک بهبود می‌بخشد و از طرف دیگر در مقایسه با روش های سنتی باعث کاهش هزینه کوددهی می‌گردد.

ارگومیکس3-2-4

ORGOMIX

کود ارگومیکس با ترکیب 4 درصد ازت ، 2 درصد فسفر ، 3 درصد پتاسیم از سری محصولات شرکت کودپوش صحرا می­ باشد. برخلاف کودهای دامی خام و شیمیایی فاقد تاثیرات مخرب بر خاک، ریشه گیاهان و محیط زیست بوده و عناصر موجود در آن در اثر آبیاری  متوالی یا بارندگی شسته نمی­ شود بلکه به تدریج آزاد و فعال شده و برای ریشه گیاه قابل مصرف می­ گردد. به طوریکه موجبات رشد و تقویت مستمر گیاه را فراهم آورده و ضمن اصلاح و احیاء بافت خاک در کشت های بعدی نیز تاثیرات مثبت خود را تداوم می‌بخشد.

ارگومیکس2-2-3

ORGOMIX

کود ارگومیکس با ترکیب جدید 3 درصد ازت ، 2 درصد فسفر ، 2 درصد پتاسیم تولید دیگری از شرکت کودپوش صحرا می باشد. ترکیبات این کود باعث افزایش تهویه خاک شده و موادغذایی مورد نیاز گیاهان را در اختیار آنها قرار می دهند. افزودن مقادیر کنترل شده از این ترکیب به خاک بر میزان عملکرد و نیز افزایش کارایی سایر کودهای کشاورزی موثر است­ (افزایش کمی و کیفی محصول) علاوه بر آن سلامت عمومی جامعه نیز افزایش می‌یابد.

ارگومیکس 2-2-2

ORGOMIX

کود ارگومیکس با ترکیب جدید 2 درصد ازت ، 2 درصد فسفر ، 2 درصد پتاسیم تولید شرکت کودپوش صحرا می باشد. این کود با اصلاح فعالیت بیولوژیکی خاک سبب افزایش کیفیت و عملکرد محصولات زراعی و باغی می شود. از طرف دیگر به دلیل هم راستا شدن با کشاورزی ارگانیک، کمک به اکوسیستم و عدم نیاز کشاورز به عناصر شیمیایی باعث کاهش شدید هزینه های کشاورز برای خرید کود می گردد.

منیورکینگ

MANURE KING

کود منیورکینگ از ترکیب 3 درصد ازت ، 3 درصد فسفر ، 3 درصد پتاسیم و 5 درصد گوگرد و عناصر ریزمغذی  شامل روی ، آهن و منگنز تشکیل شده است. بسیاری از اختلالات فیزیولوژیکی در رشد و نمو گیاهان زراعی و باغی در اثر بهم خوردن تعادل عناصر غذایی موجود در خاک به وجود می آید. این کود مرغی ضمن حفظ تعادل مقادیر عناصر غذایی در خاک زراعی ، با تحریک فعالیت ریشه ها و فعالسازی و افزایش میکروارگانیسم های مفید خاک به علت دارا بودن مقادیر بالای هوموس باعث افزایش جذب عناصر غذایی توسط گیاهان زراعی و باغی قرار می دهد.

سوپرلندکس

SUPER LANDEX

کود سوپرلندکس از ترکیب 2 درصد ازت ، 2 درصد فسفر ، 2 درصد پتاسیم ، 7 درصد گوگرد محلول و سایر عناصر ریزمغذی  شامل روی ، آهن و منگنز تشکیل شده است. این کود نقش مهمی را در بهبود خصوصیات فیزیکی (باز شدن بافت خاک و در نتیجه تنفس بهتر خاک)، شیمیایی و حاصلخیزی خاک ایفا می کند. از طرفی سبب افزایش ظرفیت نگهداری آب خصوصاً در خاک های شنی و کاهش دفعات آبیاری ، کاهش چسبندگی خاک های رسی و افزایش چسبندگی خاک های شنی می شود.

گرینویل

GREENVILL

کود گرینویل ترکیب پلت شده شامل کود مرغی و مواد معدنی به همراه عناصر ماکرو شامل 4 درصد ازت ، 3 درصد فسفر قابل جذب ، 3 درصد پتاسیم محلول در آب و 5 درصد گوگرد محلول و عناصر ریزمغذی می باشد. این کود به دلیل داشتن ماده آلی عاری از عوامل بیماری زا و بذر علف های هرز باعث افزایش مقاومت گیاه در برابر تنش های محیطی و جلوگیری از سرمازدگی ریشه های درختان در زمستان می شود. همچنین در از بین بردن فقر عناصر غذایی خاک نقش بسزایی دارد و جایگزین مناسبی برای کودهای شیمیایی می باشد.

گلدفرت

GOLDFERT

کود مرغی پلت با نام تجاری گلدفرت محصول دیگر شرکت کودپوش صحرا بوده که دارای ماده آلی بالا و عناصر ماکرو شامل 4درصد نیتروژن، 3درصد فسفر قابل استفاده، 4درصد پتاسیم محلول و مقدار 5درصد گوگرد محلول می باشد. این کود با فعالسازی و افزایش میکروارگانیسم های مفید خاک به علت دارابودن مقادیر بالای هوموس و کم کردن جرم حجمی ظاهری و افزایش تخلخل و نفوذپذیری خاک باعث افزایش حاصلخیزی زمین های کشاورزی و باغی و در نتیجه ازدیاد بهره وری محصولات برای کشاورزان می شود.

ارگانیک

ORGANIC

کود مرغی پلت با نام تجاری ارگانیک از ترکیب 3 درصد ازت ، 2 درصد فسفر ، 2 درصد پتاسیم و 7 درصد گوگرد و سایر عناصر غذایی و ریزمغذی­ ها تشکیل شده است. عدم تعادل در عناصر غذایی خاک های زراعی که در اثر مصرف مکرر کودهای شیمیایی بوجود می آید؛ موجب کاهش جذب عناصر غدایی دیگر شده یا با جذب بیشتر سایر عناصر غذایی، رشد و نمو طبیعی گیاهان زراعی و باغی را مختل می سازد. این کود مرغی موجب حفظ تعادل مقادیر عناصر غذایی در خاک شده و با داشتن درصد بالای گوگرد موجب اصلاح بهتر خواص شیمیایی و فیزیکی خاک به خصوص در خاک های شور و قلیایی می گردد.

ای اسکراپ

ESCROP

کود مرغی Escrop دارای 4 درصد ازت ، 3 درصد فسفر ، 4 درصد پتاسیم علاوه براصلاح ساختار و بافت خاک های کشاورزی، جلوگیری از فرسایش خاک، کاهش موضعی pH خاک به خصوص خاک های قلیایی و آهکی سبب جلوگیری از افزایش هدایت الکتریکی محلول خاک ( EC ) نسبت به کود های فرآوری نشده  و در آخر موجب افزایش کیفیت و عملکرد محصولات زراعی و باغی می شود.

فرتیلکس

FERTILEX

کود آلی فرتیلکس با ترکیب 4 درصد ازت ، 3 درصد فسفر ، 4 درصد از جمله کودهای کامل و فرآوری شده محسوب می­ شود که یک منبع ماده آلی مناسب برای تقویت انواع خاک می باشد. ضمن اين که اين دسته از کودها بر خلاف بسیاری از کودهای شیمیايی ماندگاری بیشتری در خاک دارند و می توانند تاثیر بسزایی بر ویژگی های کمی و کیفی محصولات کشاورزی داشته باشند.